Δημοσιεύσεις

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Eυγενία Μ. Γκαλιαγκούση έχει 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά δημοσιευμένα στο Pubmed όντας 1ος συγγραφέας σε 37 και τελευταίος συγγραφέας σε 9, με συνολικό δείκτη απήχησης [Τotal Impact Factor (IF)] : 445.630.

Τις δημοσιεύσεις της ιατρού μπορείτε να τις δείτε εδώ: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=gkaliagkousi&sort=date

Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της ιατρού είναι οι ακόλουθες: