Ερευνητικό Έργο 

Δρ. Eυγενία Μ. Γκαλιαγκούση - Ιδιωτικό ιατρείο - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Υπέρτασης Α.Π.Θ.

Το ερευνητικό και επιστημονικό έργο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Παθολογίας Ευγενίας Γκαλιαγκούση, έχει ως επίκεντρο τους παθογενετικούς μηχανισμούς της Αρτηριακής Υπέρτασης και πρόκλησης βλάβης από την υπέρταση στα όργανα στόχους. Έτσι, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, μελετά ασθενείς που εμφανίζουν είτε μόνο αρτηριακή υπέρταση είτε σε συνδυασμό με άλλα καρδιαγγειακά νοσήματα όπως: σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσο κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

  1. Αιμοπεταλιακή λειτουργία και θρομβωτική διάθεση στα καρδιαγγειακά νοσήματα.Ο ρόλος των αιμοπεταλίων όχι μόνο ως θρομβωτικά αλλά και ως φλεγμονώδη και ανοσιακά κύτταρα στην παθογένεια των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
  2. Διερεύνηση βιοχημικών και αγγειακών δεικτών ενδοθηλιακής λειτουργίας στα καρδιαγγειακά νοσήματα και ιδιαίτερα στην αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο και ρευματικά νοσήματα.
  3. Διερεύνηση μικρο- και μακρο-αγγειοπάθειας στα ανωτέρω νοσήματα αλλά και σε σπάνιες μορφές δευτεροπαθών μορφών υπέρτασης.Πρωτοπόρος μέθοδος αποτελεί η εκτίμηση της δερματικής μικροκυκλοφορίας με τη μέθοδο Laser Speckle Contrast Analysis (LASCA). Η μέθοδος αυτή, υπό την επίβλεψη της ιατρού, για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε αποκλειστικά σε πανελλήνιο επίπεδο σε ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και φλεγμονώδες φορτίο
  4. Μέτρηση βιοδεικτών που συμμετέχουν στην διεργασία της θρομβοφλεγμονής, της ενεργοποίησης της φυσικής ανοσίας και της αγγειακής γήρανσης.

Διευθυνση ιατρειου

Τσιμισκή 59 (7ος όροφος)
Τ.Κ.: 54 622
Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνο & Email

2310 244 478 (ιατρείο)
6970 103 512 (κινητό)

info@ipertasi.gr