Υπηρεσίες Ιατρείου

Δρ. Eυγενία Μ. Γκαλιαγκούση - Ιδιωτικό ιατρείο - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Υπέρτασης Α.Π.Θ.
Δρ. Eυγενία Μ. Γκαλιαγκούση - Ιδιωτικό ιατρείο - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Υπέρτασης Α.Π.Θ.
Δρ. Eυγενία Μ. Γκαλιαγκούση - Ιδιωτικό ιατρείο - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Υπέρτασης Α.Π.Θ.

Στο ιατρείο γίνεται μια ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση με ή χωρίς άλλα συνοδά καρδιαγγειακά νοσήματα (για παράδειγμα υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή στεφανιαία νόσος).

  • Αρχικά η εδραίωση της διάγνωσης της αρτηριακής υπέρτασης γίνεται σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH/ESC Guidelines 2018) οι οποίες συστήνουν την επιβεβαίωση των υψηλών τιμών αρτηριακής πίεσης που ανευρίσκονται κατά την επίσκεψη στο ιατρείο με μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου. Έτσι επί συγκεκριμένων ενδείξεων οι ασθενείς υποβάλλονται σε 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης προς επιβεβαίωση ή αποκλεισμό της διάγνωσης της υπέρτασης. Χρήσιμο εργαλείο σε αυτήν την διαδικασία είναι και οι μετρήσεις που μπορεί να κάνει ο ασθενής μόνος του στο σπίτι, μετά από καθοδήγηση, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο μακροχρόνιας παρακολούθησης των υπερτασικών ασθενών.
  • Μέρος της εκτίμησης των υπερτασικών ασθενών είναι ο υπολογισμός του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου που έχουν καθώς και της παρουσίας βλάβης στα όργανα στόχους που προκαλείται από την υπέρταση. Οι παραπάνω παράγοντες είναι σημαντικοί καθώς καθορίζουν και την συνολική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό ρόλο παίζει η εκτίμηση της σκλήρυνσης των αγγείων των ασθενών λόγω της υψηλής αρτηριακής πίεσης, ένα φαινόμενο που αποκαλείται «πρώιμη αγγειακή γήρανση» και αποτελεί ένα από τα πεδία της μακροχρόνιας έρευνας της ιατρού. Η εκτίμηση γίνεται με την χρήση ειδικών συσκευών οι οποίες εκτός από την 24ωρη καταγραφή της περιφερικής αρτηριακής πίεσης στην βραχιόνια αρτηρία καταγράφουν και αξιόπιστους δείκτες πρώιμης αγγειακής σκλήρυνσης κεντρικότερα, στο ύψος της αορτής.
  • Με την 24ωρη καταγραφή παίρνουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ημερήσια καταγραφή αλλά και την νυχθημερινή διακύμανση της αρτηριακής πίεσης. Πρόσφατα δεδομένα έχουν καταδείξει την σημαντικότητα του νυχτερινού προφίλ αρτηριακής πίεσης καθώς σχετίζεται σημαντικά με τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο του ασθενή και την εμφάνιση μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
  • Σε περίπτωση υποψίας ή κλινικής ένδειξης παρουσίας δευτεροπαθούς μορφής υπέρτασης, δηλαδή ύπαρξη αιτίας δυνητικά ιάσιμης η οποία προκαλεί την αρτηριακή υπέρταση, απαιτείται περαιτέρω εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση. Σε μερικές περιπτώσεις ενδείκνυται ο βιοχημικός προσδιορισμός ορμονών να γίνεται μετά από κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς και κατόπιν αιμοληψία.
  • Οι επινεφριδικοί όζοι, τα τυχαιώματα, οι οποίοι ανευρίσκονται τυχαία στα επινεφρίδια μετά από έναν απεικονιστικό έλεγχο, απαιτείται να διερευνηθούν κατά την διάγνωση για ορμονική παραγωγή αλλά και να παρακολουθούνται μακροχρόνια για αλλαγή τόσο στο μέγεθος και στους απεικονιστικούς χαρακτήρες αλλά και για πιθανή ορμονική ενεργοποίηση.

Στο ιατρείο, διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμασίες και αιμοληψίες για τους ορμονικούς προσδιορισμούς σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που προτείνονται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Διευθυνση ιατρειου

Τσιμισκή 59 (7ος όροφος)
Τ.Κ.: 54 622
Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνο & Email

2310 244 478 (ιατρείο)
6970 103 512 (κινητό)

info@ipertasi.gr