Ομιλίες της Ιατρού

Παρακάτω παρατίθεται μία ενδεικτική λίστα ομιλιών της ιατρού σχετικές με την Αρτηριακή Υπέρταση, την παθογένεια και αντιμετώπιση:

 • The pathophysiology of hypertension. Recent advances and future perspectives. Immunity and inflammation in hypertension, 8th Official pre-ESH International Congress Satellite Symposium: https://www.youtube.com/watch?v=yL0mi03jm8c
 • Hypertension and the female sex. A 42-year-old hypertensive female is prepared for in vitro fertilization, 6th Official Pre ESH Congress Satellite Symposium: https://www.youtube.com/watch?v=rao5JJ4YF3M
 • Αρτηριακή υπέρταση, Εύξεινος Λέσχη: https://www.youtube.com/watch?v=PlTFot3_FNc
 • Aξιολόγηση βλαβών οργάνων στόχων από την υπέρταση. Διαγνωστική και θεραπευτική χρήση, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης: https://www.livemedia.gr/video/358223
 • Αντιμετώπιση υπέρτασης σε ειδικές ομάδες ασθενών: Aρτηριακή υπέρταση στους ηλικιωμένους ασθενείς, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/415425
 • Δείκτες ασυμπτωματικής βλάβης οργάνων στόχων από την υπέρταση, 30η Σειρά, Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/391959
 • Υπέρταση σε ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα, 29η Σειρά, Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/391928
 • Έλεγχος για Δευτεροπαθή Υπέρταση. Κατευθυντήριες οδηγίες, 28η Σειρά, Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Μελέτης της Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/343808
 • Ανίχνευση βλαβών στα αγγεία. Πώς, πότε, κάθε πότε και σε ποιούς ασθενείς; Ενδοθήλιο στην υπέρταση, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/216603
 • Η κλινική σημασία της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/142339
 • Ο ρόλος της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην παθογένεια της Αρτηριακής Υπέρτασης, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/5277
 • Νυκτερινή υπέρταση – Νυκτερινή κατάδυση αρτηριακής πίεσης, 32η Σειρά Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Υπέρτασης, Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης: https://webtv.hypertasi.gr/video/449386

Διευθυνση ιατρειου

Τσιμισκή 59 (7ος όροφος)
Τ.Κ.: 54 622
Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνο & Email

2310 244 478 (ιατρείο)
6970 103 512 (κινητό)

info@ipertasi.gr