Τι είναι η Αρτηριακή Υπέρταση;

Αρτηριακή Υπέρταση

Η σταθερή αύξηση της ΑΠ [Συστολικής (ΣΑΠ) ή/και διαστολικής (ΔΑΠ)] σε επίπεδα ανώτερα από αυτά που χαρακτηρίζονται ως φυσιολογικά.

Με βάση τις μετρήσεις της ΑΠ στο ιατρείο, το όριο για την διάγνωση της ΑΥ είναι πάνω από 140 ή/και 90mmHg για την ΣΑΠ και ΔΑΠ αντίστοιχα. Αυτό αφορά όλα τα άτομα είτε έχουν συνοδά άλλα νοσήματα όπως διαβήτη, νεφρική νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο ή στεφανιαία νόσο είτε όχι.

Υπάρχει διαφορετικό όριο για τους υπερήλικες ασθενείς;

Ναι, για ασθενείς μεγαλύτερους των 80 ετών το όριο διάγνωσης και θεραπείας με βάση τις μετρήσεις της ΑΠ στο ιατρείο είναι πάνω από 160/90mmHg.

Πόσο συχνή είναι η ΑΥ;

Από πρόσφατη μελέτη που έγινε στην Ελλάδα, φάνηκε ότι ο επιπολασμός της ΑΥ στην χώρα μας φτάνει το 41.6%. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς (48.3%) ρυθμίζονται με την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν και έχουν τιμές ΑΠ εντός φυσιολογικών ορίων.
Για όλες τις ηλικίες η ΑΥ είναι πιο συχνή στους άντρες, η διαφορά όμως μεταξύ των φύλων αμβλύνεται σημαντικά με την πρόοδο της ηλικίας.
Παγκοσμίως, ένα στα τέσσερα άτομα έχει ΑΥ (26%), ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Που ωφείλεται η ΑΥ;

Η ΑΥ είναι στο 90-95% των περιπτώσεων ιδιοπαθής, δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία και είναι αποτέλεσμα συνδυασμού κληρονομικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και του τρόπου ζωής.
Σε ποσοστό 5-10% η ΑΥ μπορεί να είναι δευτεροπαθής, δηλαδή να υπάρχει καθορισμένη αιτία η οποία αν αντιμετωπισθεί πιθανόν να οδηγήσει και στην ίασή της. Έτσι, η διερεύνηση για δευτεροπαθή υπέρταση έχει συγκεκριμένες ενδείξεις που καλό είναι να ακολουθούνται πιστά προκειμένου να μην διαλάθουν διαγνώσεις που μπορεί να θεραπευθούν.

Πως γίνεται η διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης;

Προτείνεται η διάγνωση της ΑΥ να βασίζεται είτε σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της ΑΠ στο ιατρείο (μετά από αρκετές επισκέψεις) είτε σε μέτρηση της ΑΠ εκτός ιατρείου. Αυτό μπορεί να γίνει με την χρήση 24ώρης καταγραφής της ΑΠ είτε με τις μετρήσεις στο σπίτι (ABPM και/ ή HBPM). Η χρήση της 24ώρης καταγραφής της ΑΠ αποτελεί την απόλυτη μέθοδο εκλογής για την διάγνωση της ΑΥ και όταν είναι διαθέσιμη προτιμάται έναντι των άλλων μεθόδων.

Με τι πιεσόμετρο πρέπει να μετράται η ΑΠ;

Προτιμήστε αυτόματο (ηλεκτρονικό) πιεσόμετρο που μετρά την πίεση στο μπράτσο. Η μέτρηση με ηλεκτρονικό πιεσόμετρο είναι αξιόπιστη και εύκολη ακόμα και από μη εκπαιδευμένο προσωπικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετρά την ΑΠ στον καρπό. Προσοχή χρειάζεται για την χρήση κατάλληλου μεγέθους περιχειρίδας ώστε να μην γίνονται λανθασμένες μετρήσεις της ΑΠ. Πληροφορηθείτε ποιές συσκευές μέτρησης αρτηριακής πίεσης είναι πιστοποιημένες στην ιστοσελίδα: https://stridebp.org/bp-monitors

Ποια είναι η κατηγοριοποίηση της ΑΥ;

Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης της ΑΥ σύμφωνα με τις μετρήσεις των τιμών της ΑΠ στο ιατρείο. Οι τιμές είναι χαμηλότερες όταν αναφερόμαστε σε μετρήσεις ΑΠ που προκύπτουν από 24ώρη καταγραφή ή από μετρήσεις στο σπίτι.

 

Κατηγορία Συστολική (mmHg)   Διαστολική (mmHg)
Υπέρταση σταδίου 1 140–159 και/ή 90–99
Υπέρταση σταδίου 2 160–179 και/ή 100–109
Υπέρταση σταδίου 3 ≥ 180 και/ή ≥ 110
Μεμονωμένη συστολική υπέρταση ≥ 140

Διευθυνση ιατρειου

Τσιμισκή 59 (7ος όροφος)
Τ.Κ.: 54 622
Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνο & Email

2310 244 478 (ιατρείο)
6970 103 512 (κινητό)

info@ipertasi.gr